Optimizirano za Mozilla Firefox, Internet Explorer & Chrome 

POGOJI SODELOVANJA(1) V nagradni igri "PODARIMO POROČNO ZABAVO" lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji.

(2) V nagradni igri  "PODARIMO POROČNO ZABAVO" lahko sodeujejo uporabniki oz. pari s pristopno registracijo na spletni strani www.folk-idoli.si.
Obiskovalec oz par se na spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba spletne strani je brezplačna.

(3) Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno s sodelovanjem z glasbeno skupino FOLK IDOLI.

(4) K nagradni igri "PODARIMO POROČNO ZABAVO" lahko pristopijo vsi pogodbeno zavezani k sodelovanju s skupino FOLK IDOLI, pogodba o sodelovanju pa mora bit sklenjena najkasneje do 31.12.2013

(5) Žrebanje bo javno in bo potekalo v soboto 4.1.2014. O lokaciji žrebanja bo organizator sodelujoče obvestil najkasneje do zadnjega dne veljavnosti nagradne igre, to je 31.12.2013.

(6) Neudeležba na javnem žrebanju sodelujočih v nagradni igri ne zadrži pravice do koriščenja nagrade.

(7) O rezultatu žreba bodo vsi sodelujoči obveščeni tudi pisno; po poti elektronskega sporočila.

(8) Nagrada se koristi izključno v letu 2014.

(9) Udeleženci nagradne igre sami krijejo, vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: akontacija ob podpisu pogodbe, strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov z interneta, potni stroški ipd...

(10) V nagradni igri ne smejo sodelovati člani zasedbe FOLK IDOLI ali njihovi ožji družinski člani.

(11) Posameznik oz. par lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

(12) Nagradna igra je aktivna od 18.11.2013 - 31.12.2013.